Reklamacje i zwroty
ROZDZIAŁ V..
ZWROT TOWARU


1.    KUPUJĄCY ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od wydania towaru. W tym przypadku KUPUJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni na adres SKLEPU. Zwrot towaru następuje na koszt KUPUJĄCEGO.  SKLEP nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem.
2.    Oświadczenie podpisane przez KUPUJĄCEGO o zwrocie towaru należy złożyć na piśmie i przesłać je na adres SKLEPU najpóźniej dziesiątego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru. Jednocześnie prosi się o powiadomienie SKLEPU o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@ojtyty.pl. W przypadku oświadczeń dotyczących zwrotu dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dopuszczalna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym w terminie określonym wyżej. Oświadczenia przesyłane za pośrednictwem innych operatorów (np. przez firmy kurierskie) zostaną uznane, jeżeli dotrą do SKLEPU w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru. 
3.    Formularz zwrotu znajduje się do pobrania tutaj: http://www.ojtyty.pl/img/cms/ojtyty/pdf/formularz_zwrotu.pdf. Kupujący może też załączyć własne pismo, zawierające wszystkie niezbędne do dokonania zwrotu informacje: szczegóły, zamówienia, numer konta do zwrotu, numer paragonu,datę zakupu, adres i dane zamawiającego.
4.    Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny oraz gdy nie nosi śladów użycia, w tym montażu, ani nie został uszkodzony.
5.    Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.
6.    Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.
SKLEP dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez KUPUJĄCEGO od umowy. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

ROZDZIAŁ VI. 
REKLAMACJE

 
7.    W chwili odbioru towaru od listonosza lub kuriera KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
8.    Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.
9.    Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.
10.    Reklamację należy składać w formie elektronicznej zgodnie z formularzem na adres poczty elektronicznej SKLEPU.
11.    Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: paragon lub faktura VAT oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Towary reklamowane należy przesyłać na adres SKLEPU.
12.    O rozpatrzeniu reklamacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
13.    W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP zaoferuje KUPUJĄCEMU inne dostępne u siebie towary albo zwróci równowartość ceny towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.
14.    W przypadku uznania reklamacji SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU koszty przesyłki towaru.