Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ojtyty.pl 

/Niniejszy regulamin na zastosowanie do towarów zakupionych od 25 grudnia 2014 r./
 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep internetowy Ojtyty (zwany dalej „SKLEPEM”) działa pod adresem internetowym: http://www.ojtyty.pl.
Jego właścicielem jest firma:
Agencja Fotograficzno-reklamowa VIZUO Artur Łobodziński
35-307 Rzeszów, Ul. Podwisłocze 16/170, NIP 813 279 46 33, Regon 180552375
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 15392H.

Tel. 660701945 (kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. od 8:00 do 16:00)
e-mail kontakt@ojtyty.pl


Dane teleadresowe do korespondencji ze SKLEPEM:
Ojtyty Urszula Dudek
MIŁOCIN 266
36-062 Zaczernie

ROZDZIAŁ II.

OFERTA I ZAMÓWIENIE

 1.    Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU oraz dotyczące towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.    SKLEP nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego klienta na dany towar w ilości większej niż 20 szt. lub wskazujące na sprzedaż hurtową (o wartości powyżej 3 000 zł) mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje SKLEP na podstawie odrębnej umowy.

3.    SKLEP przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.ojtyty.pl. oraz drogą e-mail na adres kontakt@ojtyty.pl

4.    W celu złożenia zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. W przypadku błędnego wypełnienia ww. formularza, zamówienie nie będzie rozpatrywane. Po złożeniu zamówienia, do klienta SKLEPU (zwanego dalej „KUPUJĄCYM") zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do SKLEPU.

5.    Po złożeniu zamówienia KUPUJĄCY otrzyma e-mail z prośbą o zwrotne potwierdzenie zamówienia. Pracownik SKLEPU może ponadto kontaktować się z KUPUJĄCYM w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele oraz święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracy.

7.    Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Każda rzecz z oferty sklepu internetowego www.ojtyty.pl szyta jest pod konkretne zamówienia. Dlatego też czas realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji. 

8.    SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów technicznych na stronach SKLEPU (niezawinionych przez SKLEP a związanych np. z atakiem hackerskim lub awarią), polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

9.    SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez KUPUJĄCEGO w trakcie procesu zamawiania.

10.    Każdorazowo o sytuacjach wskazanych w pkt. 9 i 10 KUPUJĄCY zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11.    Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, gdy KUPUJĄCY dokona jego zwrotnego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni zostanie ono anulowane. W momencie potwierdzenia przez KUPUJĄCEGO wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM.

12.    Termin przyjęcia do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień:

a) płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym SKLEPU;

b) płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

13.    Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie SKLEPU w chwili składania zamówienia.

14.    W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem, SKLEP wysyła do KUPUJĄCEGO wiadomość na jego adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia, z informacją jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Informacja ta zawiera również prośbę o podjęcie przez KUPUJĄCEGO decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

15.    W przypadku określonym w pkt. 14 KUPUJĄCY może:

a) zrezygnować z realizacji zamówienia;

b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka części (paczek).

16.    Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze SKLEPEM pod adresem kontakt@ojtyty.pl. KUPUJĄCY nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

17.    Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej SKLEPU podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

18.    SKLEP zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swojej stronie internetowej nowych towarów do oferty, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania, odwoływania i zmian w akcjach promocyjnych. Szczegółowe zasady danej akcji promocyjnej zostaną każdorazowo umieszczone na stronie internetowej SKLEPU.

19.    Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO.

20.    Do każdego zamówienia SKLEP wystawia paragon lub na wniosek KUPUJĄCEGO fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie wymaganych odpowiednimi przepisami danych KUPUJĄCEGO wraz z jego NIP. Paragony oraz faktury są wystawiane, gdy zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

ROZDZIAŁ III.

PŁATNOŚCI
1. KUPUJĄCY może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:


a) przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy SKLEPU podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numeru zamówienia (dane te są niezbędne, ich brak spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub jego nie zrealizowanie.
b) kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem systemu PayU

2. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona płatności w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. KUPUJĄCY za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od SKLEPU informację o rozwiązaniu umowy.

 

ROZDZIAŁ IV.

DOSTAWA

 

1.    SKLEP realizuje dostawę towaru na terytorium całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej

2.    Na czas realizacji zamówienia składa się łączny czas realizacji zamówienia przez SKLEP zgodnie z informacjami zawartymi w opisach oraz termin dostarczenia przesyłki w zależności od wybranego przez KUPUJĄCEGO operatora (poczty, firmy kurierskiej.)

3.    Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych, za pośrednictwem Poczty Polskiej średnio od 2 do 5 dni roboczych.

4.    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w powyższych terminach z przyczyn niezależnych od SKLEPU, pracownik SKLEPU skontaktuje się z KUPUJĄCYM w celu ustalenia dalszego postępowania.

5.    Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Towar wysyłany jest do 7 dni od chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie SKLEPU lub w przypadku przesyłek płatnych przy odbiorze - od momentu, jak do SKLEPU dotrze od KUPUJĄCEGO e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, po skompletowaniu zamówienia. Na stronie internetowej SKLEPU podane są orientacyjne czasy realizacji zmówienia, w przypadku ich przekroczenia KUPUJĄCY jest o tym informowany i ma możliwość rezygnacji z zakupu.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

A.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym KUPUJĄCY wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KUPUJĄCEGO weszła w posiadanie rzeczy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY musi poinformować SKLEP o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem). KUPUJACY może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KUPUJACY wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego KUPUJĄCEMU prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie prosi się o powiadomienie SKLEPU o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@ojtyty.pl.  W przypadku oświadczeń dotyczących zwrotu dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dopuszczalna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym w terminie określonym wyżej. Oświadczenia przesyłane za pośrednictwem innych operatorów (np. przez firmy kurierskie) zostaną uznane, jeżeli dotrą do SKLEPU w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

4.     Formularz zwrotu znajduje się na stronie sklepu http://www.ojtyty.pl/img/cms/ojtyty/pdf/formularz_zwrotu.pdf http://www.ojtyty.pl w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE.

5.     Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny oraz gdy nie nosi śladów użycia,  ani nie został uszkodzony.

6.     Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

7.     Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.

8.     Koszty odesłania towaru do SKLEPU ponosi KUPUJACY. 

 

 

B.    SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SKLEP został poinformowany o decyzji KUPUJĄCEGO o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.     SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

3.     SKLEP dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez KUPUJĄCEGO w pierwotnej transakcji, chyba że KUPUJACY wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku KUPUJACY nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta.

 

ROZDZIAŁ VI.

REKLAMACJE

 

1.     W chwili odbioru towaru od listonosza lub kuriera KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

2.    Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3.    Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.    Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KUPUJĄCEGO (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.

5.    Reklamacje należy składać w formie elektronicznej zgodnie z formularzem na adres poczty elektronicznej SKLEPU.

6.    Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: paragon lub faktura VAT oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Towary reklamowane należy przesyłać na adres SKLEPU.

7.    O rozpatrzeniu reklamacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

8.    W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP zaoferuje KUPUJĄCEMU inne dostępne u siebie towary albo zwróci równowartość ceny towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

9.    W przypadku uznania reklamacji SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU koszty przesyłki towaru.

ROZDZIAŁ VII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Dane osobowe przekazywane przez KUPUJĄCEGO są przetwarzane przez SKLEP wyłącznie w celu realizacji umowy.

2.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.    KUPUJĄCY ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

ROZDZIAŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem SKLEPU, jest powszechnie dostępny na stronie http://www.ojtyty.pl. KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.

3.    Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.

4.    Wiążąca dla SKLEPU i KUPUJĄCEGO jest treść regulaminu obowiązująca w trakcie zawarcia umowy.

5.    Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM, lub w związku z nimi, będą przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Gdyby w terminie 30 dni od wszczęcia negocjacji lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony negocjacje nie doprowadziły do rozwiązania sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

6.    Treść strony internetowej SKLEPU podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Kopię informacji zawartych na stronie można przechowywać na własnym komputerze tylko do celów niekomercyjnych i do wewnętrznego użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki logo, obrazy itd. wolno ściągać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, rozsyłać, transmitować lub wykorzystywać w innej formie wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony SKLEPU, lub w przypadku gdy właścicielem praw autorskich jest inny podmiot (np. producent danego towaru) od tego podmiotu. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Ich bezprawne wykorzystywanie może prowadzić do powstania roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

7.    W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem a dotyczącym praw i obowiązków stron wynikającym z zawartej umowy mają zastosowanie właściwe przepisy określone w:

a)     ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

b)     ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

c)     ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);